Uzasadnienie:

“Sąd wysoko ocenił walory architektoniczne nagrodzonej pracy oraz właściwy kontekst z otoczeniem. Poetycka metafora „domu wody” jest nie tylko silnym akcentem plastyczny w zadanej przestrzeni, ale również skutecznym narzędziem dydaktycznym, pozwalającym poznać i oswoić się z wieloma zjawiskami przyrody. Użycie wody jako tworzywa twórczego oraz umiejętne i świadome z niego korzystanie, ujawnia wielką wrażliwość autora pracy. Potraktowany w ten sposób obiekt stał się eksponatem dydaktycznym samym w sobie, przez co zaciera sie granica pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, budynkiem i otoczeniem. Na uwagę zasługuje rozwiązanie strefy przyziemia składającego się z pięciu niezależnych elementów funkcjonalnych, takich jak sale widowiskowe, kina, kawiarnie, tworzących atrakcyjną przestrzeń publiczną, z której można korzystać niezależnie od godzin pracy muzeum. Krytycznie zostało ocenione zagłębienie części budynku poniżej lustra wody z holem wejściowym, które wymusza na zwiedzających dodatkowy wysiłek – „zejść aby wejść ”. Ze względu na zaproponowanie rozwiązania techniczne oraz użycie skomplikowanej technologii technicznej w ocenie sądu trudno będzie się zmieścić w deklarowanych, przez autorów projektu, kosztach realizacji inwestycji.”

Learn more about this project: Sea Museum in Szczecin / Poland