Table

  • authors: Wojciech Eksner, Przemo Łukasik, Łukasz Zagała, Michał Sokołowski, Konrad Basan, Joanna Katańska
  • design: 2011
  • realization: 2011
  • construction: Zbyszek Giętka
Table -
Table -
Table -
Table -
Table -